Graficke pismenko Již při pohledu na obec Drahanovice, ležící pod Kosířem, se vyjímají dvě starodávné stavby – první je zdejší tvrz a druhou starobylý kostel sv. Jakuba Staršího. Farnost byla podle místní kroniky založena v roce 1341, ale je mnohem starší. Zdejší barokní kostel, který vznikl přestavbou středověké kaple, má původní kněžiště a klenbu z kamene, přístavbu tvoří chrámová loď a boční kaple. Půdorys svatostánku tvoří kříž. Hradní kaple byla přestavěna na větší kostel roku 1742. V roce 1799 byl kostel po požáru opraven a bylo zvýšeno obvodní zdivo. V 19. století byla přistavěna kaple na jižní straně kněžiště.

 
Graficke pismenko Na severní straně vedle kostela byla vestavěna do kostelní ohradní zdi hranolovitá věž zvonice (16. století). Ta ukrývá tři zvony – vážící 100, 250 a 500 kg. Zvonice byla stavebně upravovaná v 18. a 20. stol.
 
Graficke pismenko Nejcennější a nejzajímavější je soubor zdejších náhrobníků z pískovce, které jsou umístěny na vnější venkovní straně kněžiště (bohužel díky zdi a zamčené bráně nejsou turistům mimo bohoslužby přístupné). Jedná se o náhrobníky Ludmily a Marie Anny (†1552, †1590) dcer Bohuše z Kokor (†1552), náhrobník Jana Drahanovského ze Stvolové (figura v plné rytířské zbroji se španělským límcem, přilbicí v ruce a klenotem), pamětní deska písaře a správce z Drahanovic z r. 1609, pamětní deska s nápisem a náhrobník se znakem – kolčí přílba s buvolími rohy s nátrubkem.
 
Graficke pismenko Hlavní oltář s výjevy života sv. Jakuba Staršího vyrobil roku 1942 brněnský řezbář Heřman Kotrba podle návrhu českého arch. Klaudia Madlmayra. Z r. 1507 je pozdně gotická socha Madony s dítětem – Panny Marie Hromničné. Boční kaple se zděnými oltáři z pol. 18. stol. jsou zdobeny obrazy a sochami – kaple sv. Anny s obrazem sv. rodiny (počátek 19. století, přemalby), štukové figury sv. Kateřiny, sv. Barbory a sv. Františka z Assisi. Protější kaple nese obraz ukřižovaného Krista od Bedřicha hraběte Sylvy-Tarouccy z roku 1848, dále zde stojí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Sarkandera, po stranách kněžiště stojí sochy sv. Cyrila a Metoděje. Víko kamenné křtitelnice zdobí dřevořezba Kristova křtu (neznámý mistr).

Text: historie
20.5. 2012 - Ivo Rozehnal - zdroj web farnosti Drahanovice /2012, E. Horáková - zdroj Umělecké památky Moravy a Slezska I., Bohumil Samek, nakl. Academia r. 1994