kaple sv. Václava

Blšany, Floehau, St. Wenzel
Kaple sv. Václava je pozůstatkem hlavní oltářní stěny kostela doloženého poprvé 1617. Roku 1763 byl sice opraven, ale záhy, v důsledku reforem Josefa II., došlo k jeho zrušení. Poslední mše se konala 16. května 1786. Nynější obraz pochází z 19. století.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 05/2012
Kaple stojí nedaleko odbočky do Liběšovic, vpravo od křižovatky silnice ve směru z Blšan do Mostu, její silueta je nepřehlédnutelná.
Prudký Martin, 15.5. 2012

  historie

  Kostel sv. Václava je poprvé bezpečně zmíněn roku 1617, kdy mu byl věnován cenný kalich. Dále jsou doložena k roku 1639 procesí z okolních vesnic. Původně starší kostel byl pravděpodobně v letech 1669 až 1678 barokně přestavěn, přičemž finance poskytla místní vrchnost, blšanští měšťané a farář. Nový kostel měl tři barokní oltáře. O kostel nebylo pravděpodobně náležitě pečováno, neboť o sto let později, roku 1763, byl opět nákladem hraběte

  Prudký Martin podle publikace Podbořany dějiny města - Jan Smetana, 16.5. 2012
  Bitva u Blšan
  Lidová tradice váže ke kapličce pověst o bitvě Viléma z Valdeka, který zde měl porazit vojsko krále Jana Lucemburského, když táhlo do Chebu. Tuto událost zmiňuje Zbraslavská kronika ke dni 20. března 1318. Byl to spíše než bitva přepad části vojska, jenž vyjela hledat píci pro koně. Někde nedaleko Žatce narazila na ozbrojené čety pana Viléma, které, ač početně slabší, zvítězily. Vítězové zajali několik set bojovníků, včetně urozených pánů

  Prudký Martin podle Podbořany, dějiny města - Jan Smetana, Zbraslavská kronika, Přemyslovské Čechy - Z. Fiala, 24.5. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Louny  (LN)
  Blšany