kaple sv. Siarda

kostel sv. Jana Křtitele
Zbytky zdí kaple (snad 12. stol.), zmiň. r. 1360. R. 1615 ji dal obnovit opat tepel. kláštera Andreas Ebersbach. Za třicetileté války pobořena, r. 1664 obnovena opatem Raimundem I. Wilfertem a zasvěcena sv. Janu Křtiteli. V 17. a 18. stol. oblíbeným poutním místem. R. 1782 zrušena Josefem II.
Hlavní obrázek místa
Pohled na zříceninu kaple
© Ilja Smetana, 05/2012
Graficke pismenko Zřícenina Siardovy kaple se nachází na naučné stezce "Siardův pramen" ve vzdálenosti cca 2 km od obce Mnichov.
Přístup je možný po silnici II. tř. č. 210 z obce Mnichov do obce Prameny. Po cca 750 m od kostela sv. Petra a Pavla, směrem do obce Prameny, dojdete k místu, kde se silnice prudce začíná svažovat. Zde je nutné odbočit na polní cestu vlevo, po této cestě se sejde dolů, až téměř k Tepelskému potoku. Těsně před ním (cesta pokračuje brodem přes potok) se odbočí doleva a podél okraje lesa se asi po 500 m dojde k zřícenině kaple sv. Siarda.
Zříceninu kaple tvoří zbytky zdiva 120 cm silného na základech 16,5 m x 9 m a půlkruh kolem oltáře. Pilíř vítězného oblouku z cihel je pozůstatkem renovace z roku 1664.
Ilja Smetana, 14.5. 2012

  historie

  Původně kaple sv. Siarda, později kostelík sv. Jana Křtitele
  Kaple sv. Siarda byla postavena údajně v době založení tepelského kláštera (zal. r. 1193), měl ji vystavět jistý saský hrabě. Legenda vypravuje, že nechal kapli postavit poté, co se ztratil ve zdejších lesích a byl jako zázrakem zachráněn. Nejstarším známým majitelem kaple byl Bohuslav Tullinger, leník kláštera v Teplé, který byl jejím vlastníkem před r. 1360. Později se stal rychtářem městečka Mnichov (1397). Dalším majitelem, který je znám,

  6.9. 2012
  Sv. Siard - život a dílo, atributy
  Svatý Siard patří mezi světce premonstrátské řehole. Narodil se do vážené a zámožné rodiny ve Frísku (Nizozemí) asi v pol. 12. stol. Vystudoval klášterní školu premonstrátského opatství v Mariengaardenu a r. 1175 přijal noviciát – do řádu jej přijímal první opat kláštera, sv. Bedřich. Roku 1194 byl zvolen pátým opatem kláštera. Ve své funkci představeného kláštera trval na ustanovení rovnosti mezi bratry, proslul jako přítel a zastánce chudoby a

  6.9. 2012

  pověsti

  Legenda o založení kaple, další pověsti
  Pověst vypráví, jak ve zdejších lesích v dávných dobách (někdy ve 12. stol.) zabloudil během lovu rytíř jménem Siardus (něm. Sieghartd). Byl už velmi unavený, ba, na pokraji sil a obával se, že v lesích bídně zahyne. Tehdy se začal vroucně modlit, a sliboval, že jestli bude zachráněn, vykoná zbožný skutek. Brzy poté jej jako zázrakem našli ostatní členové lovecké družiny. Siard nezapomněl na svůj slib a nechal v místě, kde byl zachráněn,

  E. Horáková podle http://www.slavkovsky-les.cz, 6.9. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  sakrální památky
  kaple
  nepatrné zbytky zdí
  volně přístupno
  Česká republika
  Karlovarský kraj
   Cheb  (CH)
  Mnichov