Graficke pismenko Stavba kostela sv. Petra a Pavla v Mnichově byla zahájena v roce 1719. Stavbu posvětil a v první fázi i financoval tepelský opat Raymund II. Wilfert (opatem kláštera Teplá v letech 1688–1724). Dokončena byla až po jeho smrti, v roce 1725, jeho nástupcem Raymundem III. Šimonovským (opatem kláštera Teplá v letech 1724–1741). Ten kostel po dokončení i znovu vysvětil.

 
Graficke pismenko Původně měl mít kostel dvě věže, z důvodu nedostatku financí byla postavena pouze jedna. V roce1809 byla dokončena stavba věže a byla na ní osazena cibulová báň, autorem báně byl mistr tesař Michl Frank z Raušenbachu za pomoci tesaře Raymunda Egerera.
 
Graficke pismenko Pod kostelem se nachází proslulá hrobní krypta s mumiemi. Do roku 1784 zde byly ukládány rakve s ostatky mnichovských měšťanů. Pohřeb stál 10 zlatých. V současné době je v kryptě umístěno cca 50 dubových rakví opatřených malbami. Ostatky měšťanů mumifikovaly bez lidského záměru. Mrtvoly v rakvích netlely, ale prouděním suchého vzduchu vysychaly a mumifikovaly. V prvním výklenku, který slouží jako kostnice, se nachází hromada kostí francouzských vojáků, kteří zemřeli v obci Mnichov po ústupu od Prahy v roce 1742.

Text: historie
21.5. 2012 - © Ilja Smetana, 05/2012, čerpáno z: http://hamelika.webz.cz/h99-10.htm