Graficke pismenko Barokní kaplička Panny Marie Altöttingenské bývala nejvýznamnějším poutním místem v širokém okolí. Kult pochází z bavorského města Altötting a sem se dostal v pobělohorské době spolu s osídlenci z německých katolických zemí, hlavně z Bavorska. V minulosti sem bývala vedena velká procesí katolických věřící z okolních obcí. Stálo zde mnoho stánků se sladkostmi pro děti a občerstvení pro dospělé. Kaplička, opravená roku 2004, byla centrem mariánského kultu v širokém okolí. Smutným faktem je, že uctívání Panny Marie je z pohledu biblického učení modloslužbou. Panna Marie je nazývána královnou nebes, stejně jako třeba řecká bohyně Héra, a její uctívání Hospodin v bibli přímo zakazuje, např. v Jeremiáši 7. kapitole, verš 18. Často ji také katoličtí věřící prosí aby se za ně přimlouvala před Bohem. Jenže v bibli Ježíš Kristus vyhlašuje - "Já jsem cesta, pravda i život a nikdo nepřichází mému Otci než skrze mne". Uctíváním Panny Marie tedy nevede cesta do nebe (Božího království) , ta je možná jen přijetím oběti Ježíše Krista na Golgotě. Také poutě či putování ke ,,svatým místům,, jsou pohanským zvykem pocházejícím ze starověku. Ve starém Egyptě navštěvovaly skupiny poutníků chrámy zasvěcené Osirisovi nebo Hórovi. V původní církvi byl nejdříve navštěvován Kristům ale muslimská a turecká okupace Jeruzaléma masovou poutní turistiku ztížila. Proto katolická církev přišla s tvrzením, že věřící mohou navštěvovat hroby svatých, kapličky apod.

Text: historie
1.5. 2012 - Prudký Martin