Graficke pismenko Dle nálezu pečetidla byli už ve 13. století majiteli Černčic páni z Talmberka. V roce 1318 je majitelem Jan z Talmberka, který se též píše jako Jan z Černčic. Dalším majitelem byl příbuzný pánů z Talmberka Oldřich z Kácova, za něj je první zmínka o tvrzi z roku 1405, kdy proběhlo v Černčicích narovnání "ve tvrzi páně Oldřichově ve světnici zimní". Za husitských válek patřila Arnoštovi z Kácova, který používal stejného erbu jako předešlí majitelé Talmberkové a Černčičtí. Arnošt z Kácova bojoval proti husitům a byl poražen v letech 1423 u Hořic a 1424 u Skalice Janem Žižkou, i přesto si udržel své statky a od císaře Zikmunda získává do zástavy hrad Rýzmburk. Arnošt žil ještě v roce 1466. Od 15. století se psali jeho potomci jako Černčičtí z Kácova. Posledním samostatným majitelem Černčic v  roce 1483 byl Arnoštův syn Jan Černčický z Kácova, který v roce 1484 kupuje městečko Krčín, od husitských válek ležící v rozvalinách, v roce 1501 zakládá nedaleko Nové Město nad Metují, které se stává správním centrem. Tvrz v Černčicích tím ztrácí význam. Když v roce 1527 prodává Jan Černčický z Kácova novoměstské panství Vojtěchovi z Pernštejna, tvrz v Černčicích se zde uvádí jako pustá.

Text: historie
28.3. 2012 - Petr Nožička, čerpáno z Encyklopedie českých tvrzí, 1. dílo, Argo, Praha 1997, Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku VI, Nakladatelství Svoboda, Praha 1989