Graficke pismenko Lokalitu tvoří dvě části. První jižní má přibližně obdélný tvar, na jihu a východě je chráněna příkopem a před ním valem. Na východě byla situace zničena při stavbě přístupové cesty k chatě, která stála na skalních blocích. V přední části hrádku podél celého čela je mírně zahloubená, ale stále zřetelná rýha, která na obou koncích zahýbá obloukem k severu. Průřez rýhy má tvar silně rozevřeného písmene "V", hloubka je kolem 0,2 m. Na přední části hrádku se nacházejí dvě jámy: na jihovýchodě 0,3 m hluboká a na severovýchodě 0,2 m hluboká.

 
Graficke pismenko Druhá část hrádku se nacházela na skalních blocích, které byly upraveny při výstavbě chaty. Po demolici chaty byla zdemolována jenom vlastní budova a zůstal zde stavební materiál a stavební odpad. Druhá část je výškově rozdělena na tři úrovně. Nejvýše je plošina kde stála chata a jsou zde základy chaty, plošina respektuje původní terén, jenom okraje jsou zvýšeny nasucho kladenou zídkou, či betonovou zídkou. Druhá úroveň je přístupná z jihovýchodního okraje první plošiny po nasucho položených schůdcích, také zde byly okraje zvýšeny nasucho kladenou zídkou pravděpodobně související z chatou, ale není vyloučen středověký původ. Třetí úroveň vznikla přirozeným utvářením skály a obklopuje první a druhou plošinu.

Text: popis
1.5. 2012 - Petr Nožička, čerpáno z: M. Cejpová, Zpravodaj muzea v Králové, 28, 2002