Goticko-renesanční stavba, jejíž výstavba proběhla v první pol. 14. stol. Věž přistavěna v 15. stol. a zvýšena v 17. stol. Kostel obklopen hřbitovem dodnes funkčním. Na stěně u kazatelny náhrobní deska z poč. 17. stol.
Hlavní obrázek místa
Kostel sv. Jana Křtitele v Uhřicích
Pohled na kostel od jihu.
© Pavel Vítek 09/2010
Graficke pismenko Obec Uhřice se nachází 13 km severozápadně od Kyjova a 14 km jižně od Slavkova u Brna. Leží pod silnicí č. 54, vedoucí ze Slavkova přes Kyjov do Veselí nad Moravou. Kostel sv. Jana Křtitele leží na malé vyvýšenině na západním okraji obce, obklopený hřbitovem.
Pavel Vítek, 7.3. 2012

  historie

  Kostel sv. Jana Křtitele v Uhřicích je goticko-renesanční stavba s cyrilometodějskou tradicí, podle které byl založen na místě, kde věrozvěstové kázali. Výstavba kostela je řazena do 1. poloviny 14. století. Archivní prameny se zmiňují o kostele sv. Jana Křtitele v Uhřicích až v roce 1351.
  Pavel Vítek, 7.3. 2012

  popis

  Uhřický kostel sv. Jana Křtitele je krásnou, historicky cennou sakrální stavbou, nejstarší v regionu. Styl lidového baroka se projevil na oltáři a na kůru. V 15. století byla ke kostelu přistavěna kamenná věž se střílnami, které měly asi obrannou funkci. V 17. století došlo ke zvýšení věže cihlovou nástavbou. V této podobě přetrvala do dnešní doby. Asi uprostřed kostelní lodi je pohřben majitel uhřického panství Kryštof Jager, který skonal r.

  Pavel Vítek, 7.3. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  KOMPASS 1:50 000 (Geodézie ČS)

  Ukončená edice turistických map KOMPASS, 1:50 000, v roce 2006, Geodézie ČS.
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Jihomoravský kraj
   Hodonín  (HO)
  Uhřice