Graficke pismenko Kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, někdy také nazývána kaple sv. Jana Křtitele, je poměrně nový svatostánek vysvěcený roku 1910. Až do tohoto roku museli místní věřící docházet za bohoslužbou do dřevěného kostela ve Flájích nebo do Oseka. Rozhodnutí vystavět na Dlouhé Louce kapli padlo roku 1908 u příležitosti šedesátého výročí vlády císaře Františka Josefa I. Již 31. května téhož roku byl položen základní kámen a o dva roky později 15. srpna 1910 byla kaple slavnostně vysvěcena. Do této zapadlé horské vísky zavítalo na tisíc hostů, k nejčestnějším patřil Adolf, hrabě z Valdštejna, okresní hejtman Franz Frank, osecký starosta Franz Pampam a řada dalších. Vysvěcení kaple provedl dr. Schindler za pomoci oseckých duchovních.

 
Graficke pismenko Stavbu provedla osecká stavební firma Antona Bruchnera v historizujícím neobarokním slohu. Interiéru dominoval oltář zhotovený bratřími Hennlichovými z Chomutova, zatímco stěny zdobily obrazy křížové cesty a na stropě byl vymalován sv. Leonard, jehož uctívají katoličtí věřící jako ochránce před nemocemi dobytka. Varhany vyrobila firma Alfred Marcus a Zeidler. Kaple sloužila až do prvních poválených let, ale po odsunu německého obyvatelstva postupně chátrala. Dnes ji sice nic neohrožuje, ale je nepřístupná. Bohoslužba se zde koná jednou ročně na den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Text: historie
5.2. 2012 - Prudký Martin podle MÚ Osek; farnost Osek


OOO