Graficke pismenko První písemná zpráva o obci Brniště pochází z roku 1352. Původní dřevěný kostelík byl přestavěn goticky. Připomínán je v r. 1384. Roku 1697 byla ke kostelu přistavěna zvonice. Barokní přestavba kostela probíhala od roku 1699 do 1728. Věž opravena v roce 1760. Ale roku 1808 udeřil do kostela dvakrát blesk a věž i kostelní loď vyhořely. Věž byla opravena ještě v roce 1808. Před požárem však věž měla kupoli a byla o jedno patro vyšší. Oprava lodi probíhala do r. 1809. Úpravy kostela pak probíhaly ještě v letech 1859, 1862 a 1864. Věž byla opravována v letech 1865–1867.

 
Graficke pismenko Správu kostela má Římsko-katolický farní úřad v Mimoni. V kostele jsou pravidelné nedělní mše. Kostel je od roku 1958 zapsán na seznam kulturních památek.

Text: historie
18.7. 2012 - Pavel Vítek – zdroj: Kolektiv vědeckých pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, Umělecké památky Čech 1 (A – J), Academia Praha 1980


OOO