Graficke pismenko Z nejstaršího kostela se zachovala kostelní loď do výšky asi 6 m. Rovněž zdi sakristie nacházející se na severní straně kostela skrývají starší, asi ještě středověké zdivo. Současná podoba kostela je výsledkem přestavby na přelomu 17 a 18. století. Na západní straně kostela je vztyčena hranolovitá věž. Ta r. 1808 vyhořela, následně byla opravena. Kostel sv. Mikuláše v Brništi je jednolodní stavba zakončená obdélným presbytářem. Zařízení kostela je rokokové z druhé poloviny 18. století. U kostela se nachází starý hřbitov, částečně skrytý v okolních stromech. Vchod na něj je veden barokní branou, pocházející z roku 1711, na níž je socha sv. Mikuláše. Ve věži byly původně umístěny 3 zvony, které byly za první světové války zrekvírovány. Nové zvony pořízeny roku 1922.

Text: popis
18.7. 2012 - Pavel Vítek – zdroj: Kolektiv vědeckých pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, Umělecké památky Čech 1 (A – J), Academia Praha 1980


OOO