Graficke pismenko Výstavná tvrz vladyků z Dunajovic měla přibližně čtvercový půdorys o stranách cca 36 x 40 metrů s hradbou cca 2 metry silnou. Po všech stranách jej obklopoval mohutný příkopPodél celé severní strany stál v obvodovém zdivu z větší části dochovaný rozměrný trojprostorový palác o třech podlažích. Během 15. století byl obezděn příkop, úpravy se dají předpokládat i v interiérech.

 
Graficke pismenko Přestavba Březnických z Náchoda na počátku 16. století v sobě směšuje prvky odcházející pozdní gotiky a nastupující renesance. Obnovena byla východní část nádvorní zdi paláce, s novými pozdně gotickými okny. K paláci byla na subtilních pilířcích přistavěna visutá pavlač. Ta pokračovala i podél nádvorní strany nového nejméně dvojpodlažního (sklepy a zvýšení přízemí) křídla přistavěného k západní hradbě. Ze západní fasády v z něj v přízemí vystupoval velký arkýř s raně renesančním oknem. Na západní křídlo navazovala mírně natočená vstupní brána v přízemí s průjezdem a strážnicí v renesanci zaklenutými. Na východě bylo zřejmě plánováno třetí křídlo, do obvodové hradby byly již prolomena nová okna, k realizaci křídla došlo ale zřejmě až později v 16. či na počátku 17. století.
 
Graficke pismenko Tato ryze renesanční přestavba byla rozložena od poloviny 16. století do roku 1608. V severním paláci bylo přestavěno patro, zvýšené přízemí dostalo nová okna a budova byla zvýšena o podstřešní patro s malými okénky. Obdobně bylo o dvě nízká podlaží zvýšeno západní křídlo datovaná do roku 1568. Postaveno bylo také již zmíněné východní křídlo a pavlač dostala nové vnější schodiště. Renesanční přestavbu završilo roku 1608 osazení honosného portálu do severozápadního kouta pavlače. Portál vedl na dvouramenné vnitřní schodiště. Upraveno bylo i západní křídlo, jeho jižní rizalit byl stržen a průčelí vyrovnáno.
 
Graficke pismenko Při raně barokní přestavbě někdy ve 2. polovině 17. století snad mezi lety 1660 a 1679 byla přepatrována západní část zámku a její jižní díl byl zvýšen o jedno patro, obdobně zvýšeno bylo pravděpodobně zvýšeno i východní křídlo. Zcela přeřešeny byly i okenní otvory. Úprava na sýpku znamenala zmenšení či úplné zazdění oken a nejspíše i demolici zchátralého východního křídla, na jehož místě stojí na katastrální mapě z roku 1824 jiná drobnější stavba. Došlo i ke snížení budovy brány.

Text: popis
5.6. 2004 - Zany (podle M. Plaček: Středověké feudální sídlo v Horních Dunajovicích, Jižní Morava 21/1998)


OOO