Tajuplná zřícenina učarovala Karlu Hynku Máchovi

Graficke pismenko Jako romantickou zříceninu zažil Borotín Karel Hynek Mácha. Tento milovník středověkých ruin a jejich zšeřelého a osamělého kouzla totiž jezdíval v dětství a mládí na prázdniny do nedalekých Měšetic u Sedlce, odkud pocházel jeho otec. Prokazatelně jsou doloženy jeho pobyty v létě 1828 a 1829, ale velmi pravděpodobně tu byl již dříve. S bratrem Michalem totiž vyrůstali v Praze jako městské děti a rodiče je jistě posílali k příbuzným do Měšetic, aby si užili venkovského vzduchu. Karel Hynek se nadšeně toulal krajem a především jej lákaly hradní zříceniny. Dychtivě hltal stránky tehdy módních hrůzostrašných a gotických románů a v nich hradní zřícenina nikdy nechyběla. Anglická autorka Anne Radcliffová (1764–1823) a především oblíbený Christian Heinrich de Spiess (1755–1799) jej inspirovali k toulkám na tajemná a bizarní místa; vyhledával hluboké lesy, vysoké rozeklané skály, zříceniny, hřbitovy a hrobky, pranýře, hladomorny a popraviště.

 
Graficke pismenko V okolí Prahy nebylo hradu ani zříceniny, kterou by Karel Hynek nenavštívil, a také o prázdninách vedly jeho první kroky k zarostlým a zpustlým pozůstatkům v jeho očích slavnější a šťastnější minulosti. Nedaleko Měšetic jej lákala zřícenina hradu Zvěřince na vysokém kopci, ke které se vázala obvyklá pověst o podzemní chodbě a ukrytém pokladu. Několikrát ji navštívil, s přáteli i sám, a dokonce tu strávil romantickou noc ve skalním výklenku. Vzdálenější Borotín si také nemohl nechat ujít, neboť dobře věděl, že se k tomuto hradu pojí děj romantického díla Ahnfrau rakouského spisovatele Grillparzera. Příběh plný tragiky a temných vášní, v němž hraběcí syn miluje nevědomky vlastní sestru a nakonec zabije svého otce, ladil s Máchovou rozervanou duší a vzbouzel v něm ostré a drásavé protichůdné pocity, pro které byl ochoten obětovat vše a které se nakonec přenesly do jeho díla. Vždyť i slavný Máj je vlastně podobným tragickým příběhem s incestním nádechem. Mladý student proto nelitoval námahy a pěšky urazil těch necelých 15 km z Měšetic do Borotína (a dalších 15 km nazpátek), aby spatřil kamenné zbytky starého hradu, který právě v těch letech koupil od Lobkowiczů pražský měšťan Jan Nádherný. Z hradu tehdy ještě stálo mnohem více než dnes, neboť právě Jan Nádherný dal kolem r. 1840 velkou část zbořit a kamene potom použil ke svým stavbám na borotínském panství. Karel Hynek jistě obdivoval obě kulaté věže i rozsáhlé zříceniny paláce a vžíval se do slavné minulosti, o které býval při svých potulkách po českých hradech vždy velmi dobře informován. Zvláště jej zajímala doba husitská, a tak si jistě představoval vášnivé a divoké scény dobývání hradu v době kolem lipanské bitvy. Jako básníka a romantika jej však vzrušoval hlavně Grillparzerův příběh a v duchu si spřádal příběhy vlastní, jistě plné tajemných záhadných postav a mezních situací na hranici života a smrti. Hrady byly Máchovými zpovědníky a také Borotín jistě zažil jednu z jeho temných nejintimnějších zpovědí. Jistě tu ještě někde dlí střípky nadějí i smutků romantického básníka Máje.
 
Graficke pismenko Máte-li romantického ducha, nelitujte těch pár kilometrů odbočení z pražské silnice a zajeďte si na Borotín.

Text: historie
2.8. 2009 - Jaroslav Špiroch