Kostel z 1. pol. 14. století, původně ve stylu cisterciácké gotiky. Jeho stavbu ovlivnila přítomnost cisterciáků v Klášteře u Nepomuku. V letech 1606–07 proběhla úprava, ze které se dochoval portál do sakristie. Patro věže bylo přistaveno v baroku. Nástropní malba sv. Kryštofa z pol. 15. stol.
Hlavní obrázek místa
pohled od jihu
© Milan Caha 05/2009
Graficke pismenko Kostel z první poloviny 14. století, původně ve stylu cisterciácké gotiky. Jeho stavbu ovlivnila přítomnost cisterciáků v Klášteře u Nepomuku. V letech 1606–1607 proběhla úprava, ze které se dochoval portál do sakristie. Patro věže bylo přistaveno v baroku.
© Milan Caha (zdroj:Poche E.: Umělecké památky Čech (K-O), Academia Praha 1978), 15.12. 2011

  popis

  Jednolodní stavba s krátkým trojbokým presbytářem a sakristií na severní straně. Hranolovitá věž před západním průčelím má několik úzkých pravoúhlých okének. Na jižní straně lodi se dochoval gotický portál s hladkou sedlovou výplní. Na stropu lodi je malba sv. Kryštofa, pravděpodobně z poloviny 15. století. Oltář se sochami sv. Petra a Pavla s obrazem Madony je z roku 1664. Boční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii (1659) a sv. Bartoloměji (1687).

  © Milan Caha (zdroj:Poche E.: Umělecké památky Čech (K-O), Academia Praha 1978), 15.12. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kostel, chrám
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-město  (PM)
  Nezvěstice