Graficke pismenko Dům čp.135/I je zmiňován v roce 1570 jako utrakvistická škola, na které učilo několik významných renesančních intelektuálů. V letech 1622–1784 v budově fungovala katolická triviální škola. Roku 1784, během požáru Rokycan, dům vyhořel. V letech 1784–1787 byl jako škola využíván nedaleký Dumetovský dům, který jako jeden z mála rokycanských domů požáru odolal. Nová škola byla postavena roku 1788 na místě dnešního muzea. Ve staré škole se ale učilo dál ještě v 19. století. Škola tehdy byla na okraji hřbitova. Ve 20. letech 19. století byl hřbitov zrušen a stará škola byla rozšířena a klasicistně upravena. Domem prochází klasicistní hradební branka (čili fortna) zvaná „myší díra“, která vznikla při přestavbě po roce 1824 (předtím byl k průchodu hradbami používán Dumetovský dům). Po ukončení činnosti školy byl v domě kostelní archiv a zkušebna kostelního sboru. V 70. letech 20. století zde byla Lidová škola umění a po roce 1990 archiv muzea.

Text: historie
11.12. 2011 - © Milan Caha (zdoj: David Borek na http://rokycanyhomepage.ic.cz)