kostel sv. Stanislava a Vladislava

Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika, Vilnius

Graficke pismenko Po bocích chrámu se nachází šest sloupů postavených v dórském stylu. Pod nimi se na jižní straně nacházejí sochy litevských velkoknížat a na severní straně je to pět soch svatých jezuitského řádu, které sem byly převezeny v roce 1832. Kryté vstupní sloupořadí chrámu je rovněž postaveno v dórském stylu. V jeho vrchní části se nachází figurální kompozice, která vyobrazuje Noeho oběť Hospodinovi. Fasádu dotvářejí dvě sochy Abrahama a Mojžíše, umístěné po stranách průčelí chrámu. Záplavy, které Vilnius postihly v roce 1931, prošly i prostory chrámu. Po této události prošel chrám důkladnou rekonstrukcí. Po skončení druhé svět. války byla v roce 1949 katedrála uzavřena. O rok později byly zlikvidovány všechny sochy, které zdobily chrám. Majetek chrámu byl rozkraden, přibližně 4000 knih bylo prodáno do městského Domu knihy. Pozůstatky sv. Kazimíra byly přeneseny do kostela sv. Petra a Pavla.

 
Graficke pismenko V roce 1980 byla cínová střecha opět nahrazena měděnou a na původní místo se vrátily i všechny sochy z fasády chrámu. O rok později prošel rekonstrukcí i interiér. Dnes ho zdobí různé obrazy litevských mistrů. V roce 1998 byl chrám navrácen do rukou římskokatolické církve a v roce 1989 byl znovu vysvěcen. V témže roce byly do chrámu přeneseny ostatky sv. Kazimíra. Tři sochy na průčelí chrámového exteriéru byly vráceny na původní místo v roce 1996.

Text: popis
13.9. 2020 - Pavel Vítek – zdroj: https://en.verdauung-info.com/4035934-cathedral-of-st-stanislav-and-st-vladislav-vilnius-lithuania


OOO