Graficke pismenko Areál hradu se nachází na mírné vyvýšenině severně od středu Žlutic, nad prostorem bývalého hradu (a pozdějšího zámku), který zřejmě chránil jako předsunuté opevnění. Zachovaly se mohutné valy, které v některých místech dosahují výšky 6–8 metrů a ohraničují areál cca 80 x 80 metrů. V nejvyšším místě valu je mírné rozšíření a prohlubeň – zde mohla stát věž. Vnitřní plocha byla přeměněna na hřiště, čímž bylo nenávratně poškozeno rozvržení hradu. Také část fortifikace ve východní části byla zničena. Vzhledem k době svého vzniku překvapivě postrádá bašty. Také zde nejsou žádné příkopy, které asi stavitel v této poloze nepovažoval za nutné vybudovat. Vzhledem k míře zachování valů a jejich strmosti je možné, že v sobě skrývají zdivo. V prostoru mezi hradem a silnicí mohlo být lehce opevněné předhradí. Mazanec je jedním z hradů, které by si rozhodně zasloužily podrobný archeologický výzkum.

Text: popis
3.12. 2011 - Ivka (T. Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Libri, Praha 2000)


OOO