tzv. krypta, kaple sv. Kateřiny Alexandrijské

Graficke pismenko Nejzachovalejším gotickým prostorem kostela je tzv. krypta, kaple sv. Kateřiny Alexandrijské. Jedná se o osmiboký prostor pod závěrem presbytáře, sklenutý na střední sloup. Označení krypta není patrně zcela přesné. Jednak se vzhledem ke sklonu terénu kolem kostela nenachází zcela pod zemí, jednak nikdy nesloužila jako pohřebiště. Její přesný účel není známý, dvě symetrické chodby, které sem směřují z obou závěrů bočních lodí a zprávy o nálezu ukrytých ostatků pod kostelem nasvědčují možnosti, že mohlo jít o kapli určenou k uchovávání a vystavování relikvií v době svátků.

 
Graficke pismenko Obkročná trojpaprsková pole klenby vytvářejí hvězdici. V celkem 24 klenebních polích byla objevena nástěnná malba ze 14. století, která zobrazuje andělský chór. Malba je výjimečná nejen z hlediska výtvarného, ale i pro poznání soudobých hudebních nástrojů. Na západní stěně kaple je umístěn malovaný triptych. Jeho levé pole zobrazuje výjevy z legendy o svaté Kateřině, v prostředním poli je vyobrazeno Ukřižování, vpravo nepříliš zřetelné zbytky pravděpodobně umučení sv. Kateřiny. Na východní stěně jsou zachovány terakotové sochy "morových" světců z doby po roce 1714, jedna z mála součástí barokního zařízení, která přežila běsnění regotizatorů.

Text: popis
3.4. 2011 - Ivan Grisa

tianDe Praha

Trojlodní bazilika svatého Štěpána, skvostná to památka evropské středověké architektury, stojí na svém místě (pyšníc se např. osmibokou kryptou sv. Kateřiny s křížovou klenbou či nástěnnými malbami z počátku 15. stol.) již téměř 750 let. Dodnes tvoří nejvýznamnější dominantu dálkových pohledů na mě…
turistické - Mass, Turyna Petr
Děkanský kostel byl postaven někdy kolem roku 1260 v raně gotickém stylu. Koncem 14. století byla přistavěna jižní kaple (současná sakristie) a také zřízeny sanktuáře. K další přestavbě došlo v roce 1581. V roce 1659 shořela věž a střecha, k dalšímu požáru došlo v roce 1670. Tehdy vyhořely obě věže …
historie - Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1978)
Kostel je trojlodní – jižní loď je o něco užší než severní – s pětibokým uzávěrem presbytáře i bočních lodí. Při jižní lodi je gotická kaple – dnešní sakristie. Za jejím uzávěrem je schodišťová věž s točitým schodištěm. Tím se vchází do jižní věže. Dříve byly obě věže o patro vyšší a spojoval je můs…
popis - Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1978)
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu