tzv. krypta, kaple sv. Kateřiny Alexandrijské

Graficke pismenko Nejzachovalejším gotickým prostorem kostela je tzv. krypta, kaple sv. Kateřiny Alexandrijské. Jedná se o osmiboký prostor pod závěrem presbytáře, sklenutý na střední sloup. Označení krypta není patrně zcela přesné. Jednak se vzhledem ke sklonu terénu kolem kostela nenachází zcela pod zemí, jednak nikdy nesloužila jako pohřebiště. Její přesný účel není známý, dvě symetrické chodby, které sem směřují z obou závěrů bočních lodí a zprávy o nálezu ukrytých ostatků pod kostelem nasvědčují možnosti, že mohlo jít o kapli určenou k uchovávání a vystavování relikvií v době svátků.

 
Graficke pismenko Obkročná trojpaprsková pole klenby vytvářejí hvězdici. V celkem 24 klenebních polích byla objevena nástěnná malba ze 14. století, která zobrazuje andělský chór. Malba je výjimečná nejen z hlediska výtvarného, ale i pro poznání soudobých hudebních nástrojů. Na západní stěně kaple je umístěn malovaný triptych. Jeho levé pole zobrazuje výjevy z legendy o svaté Kateřině, v prostředním poli je vyobrazeno Ukřižování, vpravo nepříliš zřetelné zbytky pravděpodobně umučení sv. Kateřiny. Na východní stěně jsou zachovány terakotové sochy "morových" světců z doby po roce 1714, jedna z mála součástí barokního zařízení, která přežila běsnění regotizatorů.

Text: popis
3.4. 2011 - Ivan Grisa


OOO