Moje místa 0

Graficke pismenko Děkanský kostel byl postaven někdy kolem roku 1260 v raně gotickém stylu. Koncem 14. století byla přistavěna jižní kaple (současná sakristie) a také zřízeny sanktuáře. K další přestavbě došlo v roce 1581. V roce 1659 shořela věž a střecha, k dalšímu požáru došlo v roce 1670. Tehdy vyhořely obě věže a zřítil se spojovací můstek mezi nimi. Věže byly tehdy sníženy o jedno patro. V letech 1707 a 1740 byl opravován vnitřek chrámu. V roce 1741 dostaly věže cibulovité báně. Roku 1811 byla jižní věž a krypta poškozeny bleskem. V roce 1836 proběhla oprava západního štítu. V letech 1876–77 byl kostel pseudogoticky upraven J. Schulzem. K posledním úpravám došlo v počátku 20. století, kdy byl regotizován K. Hilbertem a dostal nové západní průčelí.

 
Graficke pismenko Poslední důkladná rekonstrukce probíhá postupně od 90. let 20. století. Postupně byla obnovena jižní věž, zčásti interiér a krypta, v zatím poslední etapě během roku 2015 byla opravena severní věž a restaurovány renesanční náhrobníky druhotně osazené do vnějších zdí kostela. V další fázi oprav je v plánu dokončení prací na severní věži, statické zajištění zdiva, oprava severní fasády.

Text: historie
16.12. 2007 - Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1978)

tianDe Praha

Trojlodní bazilika svatého Štěpána, skvostná to památka evropské středověké architektury, stojí na svém místě (pyšníc se např. osmibokou kryptou sv. Kateřiny s křížovou klenbou či nástěnnými malbami z počátku 15. stol.) již téměř 750 let. Dodnes tvoří nejvýznamnější dominantu dálkových pohledů na mě…
turistické - Mass, Turyna Petr
Kostel je trojlodní – jižní loď je o něco užší než severní – s pětibokým uzávěrem presbytáře i bočních lodí. Při jižní lodi je gotická kaple – dnešní sakristie. Za jejím uzávěrem je schodišťová věž s točitým schodištěm. Tím se vchází do jižní věže. Dříve byly obě věže o patro vyšší a spojoval je můs…
popis - Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1978)

tzv. krypta, kaple sv. Kateřiny Alexandrijské

Nejzachovalejším gotickým prostorem kostela je tzv. krypta, kaple sv. Kateřiny Alexandrijské. Jedná se o osmiboký prostor pod závěrem presbytáře, sklenutý na střední sloup. Označení krypta není patrně zcela přesné. Jednak se vzhledem ke sklonu terénu kolem kostela nenachází zcela pod zemí, jednak ni…
popis - Ivan Grisa
© Copyright 1995-2019 Hrady.cz (Jiří Čížek), ISSN 1803-0076
, RSS, Vaše oblíbená místa,
Zavřít reklamu