Graficke pismenko Děkanský kostel byl postaven někdy kolem roku 1260 v raně gotickém stylu. Koncem 14. století byla přistavěna jižní kaple (současná sakristie) a také zřízeny sanktuáře. K další přestavbě došlo v roce 1581. V roce 1659 shořela věž a střecha, k dalšímu požáru došlo v roce 1670. Tehdy vyhořely obě věže a zřítil se spojovací můstek mezi nimi. Věže byly tehdy sníženy o jedno patro. V letech 1707 a 1740 byl opravován vnitřek chrámu. V roce 1741 dostaly věže cibulovité báně. Roku 1811 byla jižní věž a krypta poškozeny bleskem. V roce 1836 proběhla oprava západního štítu. V letech 1876–77 byl kostel pseudogoticky upraven J. Schulzem. K posledním úpravám došlo v počátku 20. století, kdy byl regotizován K. Hilbertem a dostal nové západní průčelí.

 
Graficke pismenko Poslední důkladná rekonstrukce probíhá postupně od 90. let 20. století. Postupně byla obnovena jižní věž, zčásti interiér a krypta, v zatím poslední etapě během roku 2015 byla opravena severní věž a restaurovány renesanční náhrobníky druhotně osazené do vnějších zdí kostela. V další fázi oprav je v plánu dokončení prací na severní věži, statické zajištění zdiva, oprava severní fasády.

Text: historie
16.12. 2007 - Ivka (Kolektiv autorů: Umělecké památky Čech 2, Academia, Praha 1978)

Warning: file_get_contents(/var/www/hrady/https/adv/google.obsah-blok.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/hrady/class/class.adv.php on line 182