Dvůr, původně zvaný Pidíkův, se nachází západně od krumlovského zámku. Původně patřil zřejmě drobnému zemanovi, roku 1423 snad vypálen. Současná podoba výsledkem pozdně barokní přestavby po roce 1750, kdy byla východní část změněna na letohrádek. Dnes v soukromém majetku, nepřístupný.
Hlavní obrázek místa
Dvůr od východu
© Ivan Grisa 10/2011

Kvítkův (Pidíkův) dvůr v Českém Krumlově

Graficke pismenko Někdejší Pidíkův, dnes Kvítkův dvůr se nachází západně od krumlovského zámku na východním svahu masivu Liščího doupěte, u staré poutní cesty do Kájova. Vznikl zřejmě jako sídlo leníka krumlovských pánů někdy ve 13.–14. století. Roku 1423 při husitském obléhání města měl být vypálen. Současná podoba objektu pochází z barokní přestavby, prováděné po roce 1750 za Teresie von Schwarzenberg (rozené Liechtenstein). Tehdy bylo východní křídlo přestavěno na letohrádek, jehož interier vyzdobil freskami František Jakub Prokyš (autor výmalby Maškarního sálu na zámku). Po roce 1947 ve správě státního statku, která ho přivedla na pokraj zániku. V současné době provádí soukromý majitel ...
Ivan Grisa, dle http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_tvrkvd.xml, 26.11. 2011

  historie

  Kvítkův dvůr sloužil od středověku k zásobování krumlovského zámku zemědělskými produkty. Velkou změnu prodělal v době vlády uměnímilovného krumlovského vévody Josefa Adama ze Schwarzenbergu, který ho v r. 1750 daroval jako letní sídlo své manželce Marii Terezii, roz. princezně z Liechtensteina (údajně jedna z nejkrásnějších žen té doby). Kněžna nechala dvůr, nazývaný od té doby Favoritní, spojit stromořadím s českokrumlovskou zámeckou zahradou

  Bellaria,Fr.J.Prokyš,kolekt.aut,nakl.Foto Mida,Č.B.2008, Jaroslav Špiroch , 29.9. 2014

  popis

  Plán přestavby Kvítkova dvora v r. 1750 vypracoval knížecí stavitel Josef Joan Fortiny. Východní křídlo dvora (letohrádek) je přízemní stavení o dvou dílech po stranách vjezdu. Má mansardové střechy a průčelí zdobené červeným, bíle spárovaným kvádrováním. Pokoje vyzdobil freskami malíř František Jakub Prokyš. Nejhezčí je výzdoba hlavního sálu, tzv. kabinetu kněžny Marie Terezie, z r. 1757. Sál pojal Prokyš jako iluzivní architekturu s průhledy

  Hrady,zámky a tvrze v Čechách a na Moravě, Jižní Čechy, kolekt.aut., nakl.Svoboda 1986, Bellaria,Fr.J.Prokyš,kolekt.aut.,nakl. Foto Mida,Č.B.2008, Jaroslav Špiroch, 29.9. 2014

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  nepřístupno
  Česká republika
  Jihočeský kraj
   Český Krumlov  (CK)
  Český Krumlov