Graficke pismenko Kostel je jednoduchou, obdélnou stavbou, s osou mírně odchýlenou od směru západ-východ. Vchod do kostela je ve východním průčelí lodi, za jednoduchými obloukovitými arkádami. Nad arkádami je prostor (kruchta), osvětlený nízkým širokým oknem, krytým stříškou, nad níž je nápis "Chvalte Hospodina" a červený znak kalicha. Z půdorysu obdélné lodi se sedlovou střechou vystupuje u jihovýchodního nároží hranolová věž s dlátovou střechou. V západní stěně lodi je vstup na schodiště. Hladké nečleněné stěny lodi prolamují na severní a jižní straně velmi úzká, vysoká okna.

 
Graficke pismenko Před kostelem stojí památník osvobození, jehož výzdoba a nápisy odrážejí atmosféru v české společnosti po skončení 2. světové války a odsunu sudetských Němců, kteří pomohli zničit československý stát. Památník zdobí bronzové reliéfy prezidentů T. G. Masaryka a E. Beneše. Horní nápis zní: Dne 9. května 1945 vrací se po staletích česká půda opět do českých rukou, věrni zůstaneme. Dolní nápis reflektuje vlastenectví volyňských Čechů: 1870–1945 věrni svému jazyku i vlasti vrací se naši volyňští bratři na půdu svých otců.

Text: popis
4.1. 2012 - Jaroslav Valečka