kostel sv. Kříže

Kreuzkirche, Dresden/Drážďany
Hlavní farní kostel Drážďan má velmi pohnutou historii: původní románskou svatyni z doby kolem roku 1200 nahradila gotická stavba, poškozená požárem roku 1491 a zničená pruským bombardováním 1760. Pozdně barokní kostel, jenž ji nahradil, byl secesně přestavěn po požáru 1897 a obnoven po roce 1945.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihozápadu
© Ivan Grisa 10/2011

Kostel sv. Kříže v Drážďanech (Dresden)

Graficke pismenko První doklady o existenci kostela u tržiště nově založeného města Dresden, vysazeného v sousedství slovanské osady Dresdane, pocházejí z doby kolem roku 1200. Románská basilika byla tehdy zasvěcena patronu kupců, trhů, silnic a mostů, svatému Mikuláši. Když novomanželka míšeňského vévody Jindřicha Constanzie z rodu rakouských Babenbergů přinesla věnem třísku ze svatého Kříže, byla pro ni u mikulášského kostela postavena zvláštní kaple. Roku 1270 přineslo Labe do města kříž, který se stal další uctívanou relikvií. Roku 1388 byl proto přestavěný kostel nově zasvěcen svatému Kříži. Stavbu s výjimkou vysokého choru a věžní části zničil požár 15. ...
Ivan Grisa, dle Jürgen Helfricht: Dresden und seine Kirchen, Evangelische Verlaganstalt Leipzig 2005, 19.11. 2011
    sakrální památky
    kostel, chrám
    zachovalý
    přístupno v návštěvních hodinách
    Německo