Graficke pismenko Ves Květnová (původní název Permersgrün) pravděpodobně byla založena během kolonizace v 13. století německými osadníky a náležela k hradu Loket. První zmínka o vsi Permersgrün je z roku 1273 v listině kláštera v Doksech. V průběhu 14. století na vyvýšeném místě nad vsí vzniká tvrz. V roce 1437 drží ves a tvrz Hildebrant Preysner. Dalším majitelem byl Petr ze Šternberka, odpůrce Jiříka z Poděbrad a z tohoto důvodu je starší tvrz v r. 1450 obléhána, dobyta a pobořena Mikulášem Hasištejnem z Lobkovic. Stejného roku byla ves opět vrácena dle ustanovení "Vlčtejnské" mírové smlouvy Petrovi ze Šternberka, který opouští Kvěnovou po roce 1453. Od konce 15. století vlastní ves rod Haslauerů z Hozlau, kteří zde založili renesanční tvrz. V 16. století patří část vsi k panství Ostrov. Hauslauerové jsou zde připomínáni ještě ve 20. letech 17. století. Poslední zmínky o mladší tvrzi jsou z počátku 18. století. Dnes ze přední strany ne moc výrazné tvrziště, na jehož temeni stojí dům čp. 52.

Text: historie
21.10. 2011 - Petr Nožička, čerpáno z Encyklopedie českých tvrzí II.,kol. autorů, Argo 2000, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, díl IV. - Západní Čechy, Svoboda, Praha 1985


Zavřít reklamu