Graficke pismenko Budova tvrze je obdélné jednopatrové stavení s dvěma zachovalými původními portálky v přízemí. Ve velkém sále v prvním patře se nachází – dnes zabílená – barokní nástěnná malba. V přízemních místnostech je hřebínková klenba. Objekt si jako své správní sídlo vybudovali buď Perglerové nebo Stolzové; spíše dříve Perglerové, pokud vycházíme při volbě stavitele z ekonomických možností statků. Po roce 1567 pan Jiří Stolz umístil na vnější fasádě tvrze reliéfní erb Stolzů: ve štítě na bílém poli čtyři červená obdélná znamení s iniciálami GSVS, vcož pravděpodobně značí Georg (=Jiří) Stolz von Simsdorf.

Text: popis
5.11. 2011 - Petr Nožička, čerpáno z http://www.obec-sabina.cz/soubory/8170/kniha%20o%20historii%20sabiny.pdf