Historie židovského hřbitova

Židovský hřbitov v Kynšperku nad Ohří je jedním z nejstarších v Čechách. Nejstarší zachovalé náhrobky pocházejí z r. 1605, podle existující legendy jsou zde však pochovány oběti „chebského pogromu“ z r. 1350 (tehdy se po skončení velikonočního kázání rozhodl rozzlobený dav vybít židovskou komunitu). Tehdy patrně vznikla zdejší židovská komunita, kdy se sem přesunula část Židů, kteří uprchli z Chebu (nebo se existující komunita značně rozšířila).

 
Graficke pismenko Většina dochovaných náhrobků je z období 1729–1949. R. 1814 byl hřbitov rozšířen na dnešních 3360 m2, na této ploše se nachází cca 130 dochovaných náhrobků. V říjnu r. 1938 byl hřbitov velmi poškozen členy NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana).
 
Graficke pismenko R. 1949 byl proveden poslední pohřeb na tomto hřbitově, kdy zde byl pochován akademický malíř Fritz Lederer, kynšperský rodák.
 
Graficke pismenko V l. 2005–2006 byla zrekonstruována hřbitovní zeď, byly zhotoveny nové kované brány a upraveny cestičky v areálu hřbitova, ten byl poté zpřístupněn veřejnosti.

Text: historie
9.1. 2012 -