Graficke pismenko Kostel je vystavěn do mírného svahu na půdoryse obdélníka s pětiosým ustoupeným presbyteriem a průčelní věží nad hlavním vstupem. Okapové boční fasády kostelní lodi prolamuje pětice vysokých půlkruhově zakončených oken, v presbyteriu pak dvojice menších oken a jedno kruhové okno s barevnou vitráží. Vstupní průčelí je prolomeno trojicí vstupů: hlavní vstup je zvýrazněn trojúhelníkovým frontonem a dvojicí postranních sloupů, boční vstupy jsou podobně zdobné. Zvonové patro věže prolamují vysoké okenice nad nimiž je umístěn ciferník hodin. Interiér kostela je cenný především díky využití litinových prvků, které tvoří jednak nosné stavební konstrukce a jednak ozdobné prvky, především pak nosné sloupy s ozdobnými hlavicemi. Hlavní loď je díky využití litinových sloupů pomyslně rozdělena na dvě boční lodě s plochostropým kazetovým stropem a hlavní lodí s mírně sedlovým kazetovým stropem. Střecha nad kostelní lodí je poměrně málo strmá, sedlová, s krytinou z měděného plechu nad podbití. Podobně koncipována je i vysoká a strmá jehlancová střecha nad kostelní věži.

Text: popis
28.9. 2011 - Jan P. Štěpánek dle informací v místě a webu