Kostel Archanděla Michaela v Michalovicích u Mladé Boleslavi

Graficke pismenko Jihozápadně od michalovického hradu, oddělen krátkým, ale hlubokým údolím někdejšího potoka, stojí rozsáhlý bývalý hospodářský dvůr. Jeho kořeny jsou zřejmě starší, než u samotného hradu: jednalo se patrně o první sídlo michalovické větve Markvarticů. Součástí dvora je nejméně od I. poloviny 13. století kostel, jehož patron dal jméno vsi i hradu. První zmínka z roku 1358 sice uvádí zasvěcení svatému Matěji, jde však pravděpodobně o písařskou chybu. Již následujícího roku se připomíná oltář současného zasvěcení.

 
Graficke pismenko Kostel je původně pozdně románský, zachovalé detaily ukazují na příbuznost se svatyní v nedalekém Vinci (viz heslo). Jednalo se o bezvěžovou jednolodní stavbu se čtyřbokým presbytářem. Někdy po roce 1270 vznikla jeho křížová klenba, lomený vítězný oblouk a výklenky v presbytáři. Významným zásahem byla raně barokní úprava na konci 17. století (sakristie, nová okna). Dnešní vzhled kostel získal podle projektu Ludvíka Láblera roku 1893. Tehdy byla postavena novorománská věž v ose západního průčelí, která nahradila pozoruhodnou zvonici, jež se nalézala u západní části hřbitovní zdi. Oknům a portálu byl vrácen "původní" vzhled, kostel dostal nové vnitřní zařízení.
 
Graficke pismenko Po roce 1945 původní areál dvora obhospodařovala socialistická zemědělská velkovýroba, což vedlo až k jeho částečnému zániku. Kostel přestal sloužit pravidelným bohoslužbám, jeho stav však byl poměrně uspokojivý. Po roce 1990 zakoupil dvůr soukromý majitel, který si z něj vybudoval zřejmě luxusní a velmi dobře střežené sídlo. Kostel a bývalý hřbitov, ač stále v majetku římskokatolické farnosti Bukovno, se tak ocitly zcela mimo dosah běžného smrtelníka, jediným místem, odkud lze zahlédnout alespoň horní část věže a střechu lodi, je věž Putna nedalekého hradu (viz snímek).

Text: historie
26.9. 2011 - Ivan Grisa, dle http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_3921 a D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001