Graficke pismenko Kostel sv. Zikmunda byl postaven r. 1344 v gotickém slohu. Roku 1641 vyhořel a byl požárem velmi poškozen. V letech 1641–1644 byl z větší části obnoven, v té době byly do věže zavěšeny i tři nové zvony. R. 1679 byla obnova kostela dokončena. Protože r. 1759 byl kostel znovu poškozen, byl r. 1771 postaven v dnešní podobě. Za I. světové války byly dva kostelní zvony zrekvírovány, r. 1934 darovali kostelu nový zvon – umíráček – manželé Rýdlovi. R. 1880 nahradil před kostelem nový pískovcový kříž původní kříž dřevěný. Kostel obklopuje hřbitov, který je obehnán historicky cennou zdí. Kostel i hřbitovní zeď jsou na seznamu kulturních památek ČR.

Text: historie
19.1. 2012 -


OOO