Pověsti z Blanseka

Graficke pismenko K hradu, který je v lidovém podání nazýván jako Staré zámky, se vztahují různé pověsti. První z nich je o pokladu, který tam šla vykopat chudá žena, jejíž manžel narukoval do válek s Turky. Další vyprávění je o zlém pánovi, jenž zahynul na Čertově mostě při hledání pokladu, když tam předtím poslal jednoho chasníka, který mu odtamtud přinesl mláďata orla. Nejznámější pověst má název "Prokletý rytíř", a jak název napovídá, je též o zlém hradním pánovi, který umučil poustevníka z blízké jeskyně. Za to byl jeho duchem proklet a s ním i jeho rod. A skutečně, rytíř i všichni jeho potomci zemřeli v nevysokém věku násilnou smrtí a zkameněli. Po létech se poslední potomek rodu rozhodl vypít se svou dcerou otrávené víno. Hradní pán zkameněl, avšak z dcery se stala bílá paní, kterou vysvobodil z prokletí až mladý rytíř, jenž tudy náhodně cestoval a potřeboval přístřešek. V okamžiku vysvobození se kaple s hrobkou, ve které byli zkamenělí rytíři, propadla do země a z hradu se staly rozvaliny.

Text: pověsti
8.10. 2004 - Jan Celý