Graficke pismenko Socha starořeckého bájného bojovníka Herkula, zvaná místními také Samsonem, byla zhotovena v dílně Matyáše Brauna mezi roky 1730 až 40. Herkules byl největším řeckým bájným bojovníkem, Diovým synem, který měl vykonat mnoho hrdinských činů za něž byl přijat do řeckého panteonu. Naproti tomu Samson byl reálnou historickou postavou, popsanou ve Starém zákoně, v knize Soudců, kde jsou mu věnovány celé čtyři kapitoly (13. až 16.). Samotný anděl předpověděl matce jeho narození i zaslíbení vysvobodit Izrael z moci Filištínů, což se mu nakonec podařilo. Podmínkou obdržení nadlidské síly od Hospodina byl zákaz stříhat si vlasy. Měl slabost pro ženy a smůlu na partnerky, z nichž Filištínka Dalila prozradila jeho tajemství. Nepřátelé Izraele Filištíni mu ve spánku ostříhali vlasy a tak jej zbavili síly a posléze i zraku. V zajetí mu vlasy opět dorostly, čímž obdržel zpět svou sílu a zbořil chrám boha Dágona.V jeho troskách sice zemřel, ale zabil mnoho nepřátel. Socha byla do Horního Litvínova převezena roku 1820 z Duchcova a původně byla umístěna u bývalé městské radnice. Později zdobila roh zahrady fary, roku 1957 musela uvolnit místo stavbě rychlodráhy do zahrady bývalé polikliniky. Zde překážela výstavbě sídliště Pod lesem a proto byla opět přemístěna do Smetanových sadů, severně od kostela.

Text: historie
12.9. 2011 - Prudký Martin podle Uměleckých památek Čech - Emanuel Poche a kolektiv, Litvínov v proměnách času-L. Pokorná a kol.


OOO