Barokní sloup na členitém podstavci s dochovanými zbytky sochařské výzdoby. Do Valtířova byl převezen na přelomu 60. a 70. let 20. století. Původně stál v jedné ze vsí, zatopených Nechranickou přehradou. Sochy, které stávaly na rozích podstavce, zmizely neznámo kam.
Hlavní obrázek místa
Sloup od jihu
© Ivan Grisa 09/2011
Sloup stojí uprostřed parčíku na návsi, severovýchodně od kostela sv. Václava.
Ivan Grisa, 8.10. 2011

  historie

  Sloup Čtrnácti svatých pomocníků ve Valtířově
  Barokní sloup na členitém podstavci, kdysi osazeném sochami. Na vrcholovém obelisku se dochovaly reliéfy, dnes postižené zvětráváním. Sloup pochází zřejmě z počátku 18. století. Do Valtířova byl převezen na přelomu 60. a 70. let 20. století. Původně stál v jedné ze vsí, zatopených Nechranickou přehradou. Sochy, které zdobily rohy podstavce, zmizely neznámo kdy a kam.
  Ivan Grisa, 8.10. 2011
  Obec Valtířov (Waltirsche)
  Název vsi vznikl z osobního jména Valterův, tj. dvůr. Dobu jejího založení snad lze klást do průběhu 13. století. Avšak jsou doklady o mnohem dřívějším osídlení tohoto místa - archeologické nálezy šňůrové keramiky, žárových hrobů a zbytků laténské kultury. Neznámý majitel v obci nechal vystavět kostel sv. Václava, připomínaný poprvé roku 1352. V místě domu čp. 3 stával svobodný dvůr s celnicí na Labi. Na táhlém hřebeni na vrchu Hradiště (270 m

  Mgr. Kateřina Valešová, 29.5. 2013
  Sloup Čtrnácti svatých pomocníků ve Valtířově
  Sloup Čtrnácti svatých pomocníků (dat. 1716) pochází z obce Čachovice na Chomutovsku a je dílem neznámého mistra. Památka byla vztyčena v období vrcholného baroka, provedena je však v uměřené, velmi kultivované a ucelené formě, poznamenané pozdní renesancí a osazené překrásně provedenými drobnými sochami. Skladba byla založena na rozlehlém čtvercovém půdoryse na dvou stupních, rámována hmotnou balustrádou (8 polí dělených devíti sloupky s 30

  Mgr. Kateřina Valešová, zdroj NPU - územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, 29.5. 2013

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  socha, monument
  chátrající
  volně přístupno
  Česká republika
  Ústecký kraj
   Ústí nad Labem  (UL)
  Velké Březno