Graficke pismenko Rodina Salačových vlastnila jeden ze statků ve Slivínku od roku 1563 do 30. let 20. století. Jiří a Anna Salačovi nechali u staré cesty na Mečeříž postavit sloup, který měl pravděpodobně připomínat vyvraždění jejích obyvatel polskými kozáky (lisovčíky), kteří se vraceli z bělohorské bitvy (17. 11. 1620). Salačovi si pravděpodobně tajně udrželi víru svých předků, o čemž svědčí skutečnost, že ke sloupu na rozdíl od všech božích muk v okolí nechodila procesí.

 
Graficke pismenko Sloup po vymření rodu chátral, jeho stav zlepšila oprava provedená počátkem 21. století Mgr. Igorem Kalinou.

Text: historie
13.9. 2011 - Ivan Grisa, dle http://www.dolnislivno.cz/slivinko/ds-4945/query=sloup