Pondělí, 30. listopad 2020. Svátek slaví Ondřej, zítra Iva

kostel sv. Vavřince

Tedražice, bývalá Zdouň

Kostel svatého Vavřince v bývalé Zdouni u Tedražic

Graficke pismenko Kostel byl postaven zřejmě v I. polovině 13. století na vyvýšenině nad levým břehem dnešní Ostružné (původně Pstružná, později Stružná). Sloužil duchovním i obranným potřebám rozptýlených osad rýžovníků zlata, z nichž se vyvinuly Tedražice a Hrádek. Samotná Zdouň zanikla a kostel je jejím jediným pozůstatkem.

 
Graficke pismenko Stavba byla původně zřejmě románská, o čemž svědčí zvonová okénka věže. O původní slohové podobě lodi nelze vzhledem k pozdějším přestavbám vyslovovat jednoznačné soudy, západní portál v podvěží je datován do III. čtvrtiny 13. století.
 
Graficke pismenko V I. polovině století 14. nahradil původní apsidu gotický presbytář s velkými okny vyplněnými bohatými kružbami. K jeho jižnímu boku byla přiložena velká sakristie, snad plnící i funkci depozitáře.
 
Graficke pismenko Roku 1691 byla dokončena raně barokní úprava financovaná Isabelou Švihovskou, která se dotkla především lodi. Ta získala valenou klenbu s výsečemi, velká hrotitá okna ze závěru 14. století byla zmenšena a opatřena mírně segmentovými záklenky. Tehdy získal kostel i většinu svého současného vnitřního zařízení.
 
Graficke pismenko V dalších staletích nebyly prováděny závažnější úpravy. Na přelomu 19. a 20. století byl směrem k západu rozšířen hřbitov, který kostel dodnes obklopuje. Původní ohradní zeď byla přitom zachována. V nedávných letech byl kostel spolu s okolím upraven, na příjezdové komunikaci bylo zřízeno parkoviště pro návštěvníky areálu, který slouží obyvatelům Tedražic a Hrádku.

Text: historie
4.9. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 4., Academia 1982, D. Líbal: Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek, Unicornis 2001