Graficke pismenko Hřbitovní kostel si poddanské město postavilo zřejmě spolu s novým pohřebištěm začátkem 17. století. Z původní stavby se dochoval zejména západní portál, datovaný v nadpraží 1611. Počátkem 18. století získal kostel nové vnitřní zařízení, snad v souvislosti se změnou zasvěcení. Podle dostupné literatury byla původní stavba roku 1785 nahrazena novým kostelem, do nějž byl portál a vnitřní zařízení přeneseno. Nelze ovšem vyloučit, že šlo spíše o  důkladnou pozdně barokní přestavbu.

 
Graficke pismenko Kostel byl v 90. letech 20. století opraven, dosud ho obklopuje funkční hřbitov.

Text: historie
9.9. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980