Klášter založil Půta Švihovský na přelomu 15. a 16. století zřejmě na místě původního špitálu. Konvent zanikl 1599, obnoven jako minoritský 1621. Zredukován za josefínských reforem (1784), zanikl 1814. V letech 1853–1952 tu působily školské sestry, které provedly řadu úprav včetně stavby velké věže.
Hlavní obrázek místa
Klášterní kostel od jihozápadu
© Ivan Grisa 08/2011

Klášter františkánů, později minoritů s kostelem Archanděla Michaela, poté školských sester s kostelem Panny Marie v Horažďovicích

Graficke pismenko První zmínka o kostele Archanděla Michaela před východními hradbami Horažďovic pochází z roku 1330. Jeho stavbu financoval zdejší měšťan Theodorik, zvaný Mečíř. Jeho rodina kostel vydržovala do konce 15. století. Poloha před hradbami nedaleko mostu přes Otavu umožňuje uvažovat o tom, že při kostele existoval špitál. Na přelomu 15. a 16. století uvedl ke kostelu františkány majitel Horažďovic Půta Švihovský z Rýzmberka, který zde byl po své smrti roku 1504 pohřben. Mniši měli zabránit odklonu města od katolictví, tuto misi však vzhledem k vývoji situace v celé zemi nemohli splnit. Přechod měšťanů k luterství zbavil klášter materiální podpory ...
Ivan Grisa, dle Vlček - Sommer - Foltýn: Encyklopedie českých klášterů, Libri 1997, 7.9. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Horažďovice