kaple sv. Erasma (Erazima)

hrobka rodu von Lamberg

Kaple svatého Erasma (Erazima) v Nezvěsticích

Graficke pismenko Západně pod nezvěstickým farním kostelem byla v polovině 17. století postavena raně barokní kaple svatého Erasma, jednoho ze čtrnácti svatých pomocníků, jejichž kult se tehdy do Čech šířil především ze sousedního Bavorska. Roku 1860 byla důkladně přestavěna na hrobku rodiny von Lamberg, posledních šlechtických majitelů velkostatku Rabí. Ti sem nechali přenést 13 kamenných renesančních náhrobníků z právě rušeného hřbitova v Salzburgu, odkud rod pocházel. Zároveň byla kaple opatřena novogotickou výzdobou exterieru a jednotně řešeným vyřezávaným vnitřním zařízením (oltář, lavice, kruchta) od Josefa a Jana Rintových (Rindových). Nelze vyloučit, že až při této přestavbě získala kaple své dnešní zasvěcení, neboť svatý Erasmus byl tradičním patronem Lambergů.

 
Graficke pismenko Rodina vlastnila velkostatek Rabí-Žichovice do roku 1945. Kaple se i přes nepřízeň následujících desetiletí dochovala v relativně dobrém stavu, což doufejme platí i o vnitřním zařízení.

Text: historie
31.8. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1978