kaple sv. Erasma (Erazima)

hrobka rodu von Lamberg
Původně barokní kaple z poloviny 17. století byla roku 1860 novogoticky upravena na rodinnou hrobku rodu von Lamberg, posledních šlechtických majitelů panství Rabí. Přitom vzniklo hodnotné vnitřní zařízení (Josef a Jan Rint/Rind) a byly sem přemístěny starší náhrobky ze Salzburgu.
Hlavní obrázek místa
Kaple od jihu
© Ivan Grisa 08/2011

Kaple svatého Erasma (Erazima) v Nezvěsticích

Graficke pismenko Západně pod nezvěstickým farním kostelem byla v polovině 17. století postavena raně barokní kaple svatého Erasma, jednoho ze čtrnácti svatých pomocníků, jejichž kult se tehdy do Čech šířil především ze sousedního Bavorska. Roku 1860 byla důkladně přestavěna na hrobku rodiny von Lamberg, posledních šlechtických majitelů velkostatku Rabí. Ti sem nechali přenést 13 kamenných renesančních náhrobníků z právě rušeného hřbitova v Salzburgu, odkud rod pocházel. Zároveň byla kaple opatřena novogotickou výzdobou exterieru a jednotně řešeným vyřezávaným vnitřním zařízením (oltář, lavice, kruchta) od Josefa a Jana Rintových (Rindových). Nelze vyloučit, že až při této ...
Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 2., Academia 1978, 31.8. 2011

  historie

  Sv. Erasmus, biskup a mučedník - životopis, atributy
  Svatý Erasmus (narozen patrně ve 3. stol. v Antiochii, zemřel asi r. 303) biskup a mučedník, je jedním ze 14 svatých pomocníků v nouzi. O jeho životě toho není mnoho známo, o to více o něm ale existuje legend. Jeho příběh se začíná vypravovat v době, kdy byl biskupem v Antiochii (území dnešní Sýrie). Kvůli krutému pronásledování křesťanů za římského císaře Diokleciána odešel ze své diecéze a žil 7 let jako poustevník na vysoké hoře v Libanonu,

  E. Horáková podle http://catholica.cz, http://www.abcsvatych.com, 22.9. 2012

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Shocart turistické 1:50 000

  Turistické mapy Shocart 1:50 000.
  sakrální památky
  kaple
  zachovalý
  přístupno příležitostně
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Klatovy  ( KT)
  Nezamyslice