Graficke pismenko První písemná zpráva o obci pochází z roku 1488. Na místě současné stavby stávala dřevěná roubená tvrz se šindelovou střechou. Ta zanikla až v 18. století. Na jejím místě pak byl postaven zámeček. Jedná se o prostou jednoduchou stavbu. Je krytá, v současnosti taškovou, mansardovou střechou. Uvnitř budovy ploché stropy. Zámeček od počátku sloužil zejména jako ekonomické zázemí hospodářského dvora. Jeho posledními majiteli byli Dobřenští z  Dobřenic, kterým byl zámeček a k němu přiléhající statek znárodněn po r. 1948. Poté obojí sloužilo potřebám místního JZD. Zámeček byl po roce 1990 navrácen Janu Dobřenskému a nyní slouží k obytným účelům.

Text: historie
24.8. 2011 - Pavel Vítek – zdroj: Kolektiv vědeckých pracovníků Ústavu teorie a dějin umění ČSAV v Praze, Umělecké památky Čech 2 (K – O), Academia Praha 1980