Kostel sv. Jakuba Většího

Graficke pismenko Podle soupisu desátků pražské arcidiecéze se v Poniklé nacházel kostel, jenž byl původně dřevěný a zasvěcený svatému Mikuláši. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1384, kdy již byl uváděn jako farní. Když dosloužil, byl postaven současný zděný raně barokní chrám sv. Jakuba Většího. Vysvěcen byl v roce 1682. Tehdy kostel neměl věž a zvony byly umístěny v původní roubené zvonici, která stála opodál, do té doby, než roku 1806 byla vystavěna věž. Až do roku 1907 byl areál kostela obklopen hřbitovem, který byl ohraničen zdí. Dnes je tato plocha parkově upravena. Kostel patří k nejvýznamnějším památkám v obci a je jedním z nejstarších kostelů v okolí. Výmalba kostela pochází z roku 1894 a jejím autorem je malíř Ludvík Nejedlý z Nového Bydžova. K její obnově došlo v roce 1995 díky studentům ze školy restaurátorských a konzervačních technik v Litomyšli. Barokní sloh v obci reprezentuje též socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1750 stojící nedaleko od kostela. Autor sochy je neznámý.

Text: historie
19.8. 2011 - Miloš Holubec


OOO