Barokní kaple Nejsvětější Trojice v Přehořově byla postavena v první polovině 18. století. Zda měla ves, poprvé zmíněná roku 1234, starší svatostánek, dnes nevíme. K roku 1747 uvádí inventář jeden malý a jeden velký zvon. Dnes je kaple značně zchátralá.
Hlavní obrázek místa
© Prudký Martin, 07/2010
Graficke pismenko Přehořov je přístupný po silnici ze Žihle do Mladotic. Obec míjí železniční trať z Mostu do Plzně, nejblíže k Přehořovu je železniční zastávka Potvorov, která i přes název leží na okraji první z obou jmenovaných obcí. Osobní vlaky tu staví na znamení.
Prudký Martin , 2.8. 2011

  historie

  Ves Přehořov je v písemných pramenech poprvé připomínaná roku 1234. Stávala zde také tvrz, kterou koupil Heřman Černín z Chudenic. Stalo se tak v pobělohorské době, roku 1628, kdy se tento velmož domohl značného jmění. Dnešní kaple byla postavena někdy v 1. polovině 18. století. Byla součástí žihelské farnosti a spolu s ní spadala pod jesenický vikariát. V inventáři z roku 1747 je zde uváděn velký zvon a malý zvonek v sanktusníku.
  Prudký Martin podle Uměleckých památek Čech - Emanuel Poche a kolektiv,, 2.8. 2011
  Kvasejovice
  Staré paměti zaznamenávají, že Chur, komorník staré paní Hradecké, r. 1376 ves svou Kvasov Petrovi, Oldřichovi a Janovi bratřím z Rožemberka k věrné ruce ve dsky zemské vložil, t. j. jim na oko prodal, aby dětí nemaje, volně o ní říditi mohl a oni ji dědicům jeho odevzdali. Bezpochyby se tu vyrozumívá nynější ves Kvasejovice, poněvadž jiné vsi podobného jména v Čechách není. Později držel ves tu Oldřich řeč. Babka z Kvasejovic (r. 1381). Býval

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého IV., 6.3. 2017

  popis

  Kapli tvoří šestiboká budova s trojbokým závěrem na jižní straně. Vnitřní prostor je uzavřen plochým stropem a stěny jsou hladké. Vybaven byl hlavním oltářem z první třetiny 18. století a také bočním oltářem Piety se sochami svatých. Kaple je nepřístupná a proto nemohu současný stav mobiliáře komentovat.
  Prudký Martin , 2.8. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  sakrální památky
  kaple
  chátrající
  nepřístupno
  Česká republika
  Plzeňský kraj
   Plzeň-sever  (PS)
  Přehořov