Komentáře, diskuse

Právě tuto možnost opravujeme .... Vložit nový komentář

Zámek v Okříškách

3.8.2009 17:22 Bohuslav Buďa
Opravený zámek v Okříškách bude m.j. i sídlem úřadu městyse Okříšky

Kostel v Okříškách.

15.8.2008 15:12 Bohuslav Buďa
Autor cirkevního místopisu Moravy, učený mnich rajhradského kláštera Řehoř T. Volný z roku 1860, našel v moravských zemských deskách brněnských zápis z 29.května 1629, jimž dva bratři, pánové z Náchoda, prodávají svůj majetek v Okříškách panu Vítkovi Jindřichovi Portovi z Arlšberka. \".....své vlastní a dědičné zboží.....,totiž tvrz a vesnici slove Vokřišky, též kostel v tejž vsi s pivovarem, s vinopalnicí se dvorem poplužním a mlejnem při tejž vsi, s lidmi usedlými i neusedlými, platnejmi i neplatnejmi, s robotami všelijakými, koňskými i pěšími atd...\"
Autor Vlastivědy moravské,okr. Třebíč, prof.dr. Frant.Dvorský o tomto kostele v r.1906 Okříškách uvádí. \"Filiální kostel zdejší patří velkostatkáři, stojí na jeho půdě, a byla při něm dle Ř.T.Volného kdysi krátký čas fara. Na věži jsou 2 zvony, jeden z r. 1500.
Tyto zvony se nacházejí na věži dodnes. BB