Rozsáhlá zřícenina významného královského hradu z 2. poloviny 13. století postaveného Přemyslem Otakarem II. Za třicetileté války vypálen. Zpustl roku 1785.
Hlavní obrázek místa
Čertova věž
© Klára Bendová, 07/2011
Graficke pismenko Hrad se nalézá ve stejnojmenné vesnici nedaleko od Mladé Boleslavi. Pod hradem je placené parkoviště, (v roce 2002 – 25 Kč osobní auto) a dále značená cesta na hrad. Na hradě je docela trefně umístěn malý stánek s občerstvením, který je opravdu potřeba, protože kopec, na který se musíš vydrápat, je opravdu úctyhodný.
28.5. 2002

  historie

  První nepochybná historická zmínka o Bezdězu pochází z roku 1264. Král Přemysl Otakar II. vydal tehdy listinu, jíž zakládá v bezdězských lesích město, neuvádí však které. Hrad byl postaven jako pevnost a jako reprezentační místo krále, bez jakýchkoliv hospodářských budov. I když se během stavby původní koncepce poněkud měnila a upravovala, byl Bezděz postaven v průběhu nemnoha let koncem třetí a počátkem čtvrté čtvrtiny 13. století a představuje

  Vybráno z textu B. Vojtíška, 28.5. 2002
  Bezděz - Popis hradu.
  U málokterého hradu můžeme si představiti obtíže jich vysoké polohy jako u Bezděze. Rozsáhlá vyhlídka, jíž se pobaví zrak toho, kdo s Bezděze shlíží, odpovídá také těm mnohým místům, v nichž se Bezděz spatřuje, a to jsou většinou místa v nižších krajích severních Čech, pokud se Bezděz nějakou horou nebo výšinou nezakrývá. Zdálí již objevuje se tato hora zvláštní podoby, vybíhající ve dva vrchy, kteréž tvarem svým na kupy senné upomínají. Hory ty

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého X., 10.4. 2017
  Bezděz hrad - dějiny hradu.
  Nejstarší dějiny Bezděze jsou chudší, nežli bychom mohli očekávati podlé té znamenitosti, kterou míval v dobách pozdějších. Jméno jeho odvozeno jest od osobního jména Bezděd, kteréž ve zdejší krajině nebylo vzácné, ano i v pojmenování Bezdědic se zachovalo. Ale přídavné jméno mužské Bezděz spíše patřilo vesnici pod hradem (Podbezdězi) a přeneseno jest odtud na horu, pro niž bychom očekávali ženského tvaru. Sice hora ta strmá a vysoká hned za

  August Sedláček, Hrady zámky a tvze Království českého X., 10.4. 2017

  pověsti

  Čerti na Bezdězi
  V okolí Bezděze se zalíbilo čertům, takže tu po léta prováděli své rejdy. Zbyly tu po nich Čertův vrch, Čertova zeď a Čertova věž. Jednou nabídl čert Matce Boží sázku, kdo z nich vystaví vyšší horu do kuropění. Matka Boží sázku přijala a pustila se ihned do díla. Kopala zem a nosila ji v košíku na hromadu, zatím co čert válel kameny a stavěl z nich pevné základy k své hoře. Pak se rozběhl na pole, kde oral sedlák s koňmi, vzal mu potah a svážel

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Kouzelný pohár
  Za válek křižáckých, kdy se tisícové rytířů vypravili proti Saracénům, aby z jejich moci vysvobodili Svatou zemi, žila na Bezdězi zbožná paní jménem Brunhilda. Její muž se připojil ke křížové výpravě a ona zůstala tu sama a spravovala moudře hrad i všechny statky. Starala se mateřsky o poddané, připravovala z bylin léky, léčila nemocné a těšila zarmoucené, takže ji lid počal uctívati jako světici. Jednoho dne večer, když ulehla ku spánku a v

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002
  Vězeň na Bezdězi
  Zle bylo v Čechách po smrti „železného a zlatého“ krále Přemysla Otakara II. Ota Braniborský, poručník jeho synka Václava, vydrancoval Čechy se svými loupeživými žoldnéři tak, že jej přivedl na pokraj záhuby a zkázy. Ještě po letech vzpomínal český lid smutnými písněmi na neblahou vládu Braniborů, na léta utrpení, hladu a moru. A neméně trpěl krutostí a hrabivostí svého poručníka mladistvý kralevic Václav. - Léta Páně 1279 – zaznamenává

  Josef Pavel, Pověsti českých hradů a zámků, 2.9. 2002

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Cykloturistické mapy, Kartografie

  Mapy v měřítku 1:70 000, ve formátu 105x220mm
  hrad
  zřícenina
  přístupno v návštěvních hodinách
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Česká Lípa  (CL)
  Bezděz