kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mariä Himmelfahrt Kirche, Ostritz
Farní kostel někdejšího klášterního městečka Ostritz byl postaven při jeho vysazení ve 13. století. Až do roku 1784 příslušel pražskému arcibiskupství. Původně gotickou, barokně přestavěnou stavbu obklopuje bývalý hřbitov, na jeho východním okraji stojí klasicistní budova staré katolické školy.
Hlavní obrázek místa
Kostel od jihu
© Ivan Grisa 07/2011

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ostritz

Graficke pismenko Severně od původní slovanské vsi založily řeholnice z blízkého kláštera Marienthal v polovině 13. století tržní městečko, které převzalo její jméno. Jižně od náměstí byl postaven farní kostel, původně zasvěcený apoštolům Petru a Pavlovi, pod klášterním vlivem však brzy přesvěcený. Jako součást Čech náleželo i Ostritz a okolí od poloviny 13. století do obvodu pražského biskupství, později arcibiskupství. Od konce 14. století se oblast přikláněla k Horní Lužici, s níž byla roku 1635 předána Sasku. V podmínkách Pražského míru z toho roku se saský kurfiřt Johann Georg I. zavázal k ochraně katolíků na nově získaných územích. Klášter ...
Ivan Grisa, dle http://www.kath-kirche-ostritz.de/, 4.7. 2011
    sakrální památky
    kostel, chrám
    zachovalý
    přístupno příležitostně
    Německo