nikátně zachovaný soubor staveb vzniklých v 17.–19. století pro potřeby správy a hospodářského provozu frýdlantského zámku v jeho širším okolí. Do poloviny 20. století měly vlastní řadu popisných čísel, odlišenou od ostatního města písmeny ZO (původně SB). Dnes většinou soukromé.
Hlavní obrázek místa
Správní budova hospodářského dvora od západu
© Ivan Grisa 07/2011
Graficke pismenko Objekty zámeckého okrsku jsou rozloženy ve vzdálenosti několika set metrů od zámku zejména podél silnic na Luh a Raspenavu a na pravém břehu Smědé. Provozu státního zámku je nejblíže bývalá kaplanka pod pokladnou, která slouží jako prodejna suvenýrů. Ostatní objekty jsou vzhledem ke svým současným funkcím nepřístupné.
Ivan Grisa, 3.7. 2011

  historie

  Zámecký okrsek ve Frýdlantě
  Zámecký okrsek ve Frýdlantě', 'Zámecký okrsek ve Frýdlantě vytváří soubor obytných, správních a hospodářských budov, vzniklých v 17.–19. století v širším okolí zámku, zejména na návrší severovýchodně od něj a v údolí Smědé pod ním. Od zavedení popisných čísel měly tyto objekty samostatnou řadu, odlišenou od běžné městské zástavby písmeny SB (Schlossbezirk), po roce 1945 pak ZO. Na několika z nich se dosud tabulky s poválečnými čísly dochovaly.

  Ivan Grisa, dle P. Šternová (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji, okres Liberec A - Le, NPÚ, územní odborné pracoviště v Liberci 2010, 3.7. 2011

  Tutistické mapy

  Než vyrazíte, nezapomeňte si přibalit dobrou mapu.

  Turistické mapy KČT 1:50 000

  Edice KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ, zpracoval vojenský kartografický ústav Harmanec

  Turistické mapy 1:50 000, Kartografie

  Nová edice přehledných turistických map 1:50 000 z Kartografie Praha.
  ostatní
  palác, dům
  zachovalý
  volně přístupno
  Česká republika
  Liberecký kraj
   Liberec  (LI)
  Frýdlant
  Načítám seznam míst