Graficke pismenko Pozdně barokní kostel sv. Jana Křtitele z let 1754–1763, kterému předcházel kostel dřevěný, uváděný už v roce 1612. Kostel je jednolodní, obdélníkový se zaoblenými rohy. Hranolová věž se šindelovou střechou přiléhá k pravoúhlému presbytáři. Lze zde spatřit fresky z 2. poloviny 19. století. Zařízení kostela je barokně-klasicistní, pocházející z doby kolem roku 1770. Hlavní oltář se sochami sv. Jana Nepomuckého, Zikmunda, Václava a Vojtěcha je zajímavým dokladem uctívání českých národních světců v poněmčeném pohraničí. Můžeme zde vidět i malý obraz Madony s Ježíškem. V lodi jsou dva pseudorománské oltáře. U kostela se nachází jednolodní, obdélníková, plochostropá márnice se šindelovou valbovou střechou, údajně je to zdejší původní kostel. Pozdně gotická Kalvárie z roku 1500 byla přenesena do kostela sv. Kříže v Klášterci nad Orlicí – původně stála v márnici na hřbitově.

Text: popis
22.6. 2011 - Rodochrozit - podle UPČ E. Pocheho