Mariánský kostel

Marienkirche, Zittau/Žitava
První novodobý katolický kostel byl postaven mezi nádražím a historickým centrem Žitavy v letech 1883–90. Novogotické dílo architekta Knothe-Seeka se v obraze města uplatňuje zejména zdejší nejvyšší věží (72 m), interiér je vybaven stylově jednotným soudobým zařízením.
Hlavní obrázek místa
Kostel z vyhlídkové plošiny jižní věže Jánského kostela
© Ivan Grisa 07/2011

Mariánský kostel v Žitavě (Zittau)

Graficke pismenko Od 16. století neexistoval v Žitavě katolický kostel. Město přešlo celé k luterství, nová církev převzala postupně všechny kostely ve městě. Až konec 19. století přinesl i v tradičně luterském Sasku nový rozvoj katolictví. Ten se odrazil i stavbou novogotického mariánského kostela, který si podle projektu místního architekta H. Knothe-Seeka nechala farnost postavit v letech 1883–90 na jedné z křižovatek tehdy luxusní čtvrti mezi nádražím a okruhem, vzniklým podél hradeb starého města. Kostel se významně zapojil do městského panoramatu svou 72 m vysokou věží, zvýrazněnou ještě polohou místa na návrší. Byl zařízen jednotným soudobým mobiliářem, četné ...
Ivan Grisa, dle http://www.wegkreuz.de/start_kirchen.html, 14.6. 2011
    sakrální památky
    kostel, chrám
    zachovalý
    přístupno příležitostně
    Německo