klášter františkánů s kostelem sv. Petra a Pavla/městské museum

Franziskanerkloster/Stadtmuseum, Zittau/Žitava
Františkánský klášter byl v Žitavě založen roku 1244. Hlavní budovy byly postaveny v letech 1260–90. V letech 1421–37 sloužil svatovítské kapitule, která sem uprchla před husity. Poslední františkán zemřel roku 1554, od té doby slouží komplex potřebám města, dnes městského musea.
Hlavní obrázek místa
Bývalý klášterní kostel a přilehlé domy od jihozápadu
© Ivan Grisa 07/2011
Graficke pismenko Bývalý františkánský klášter se nachází v severní části historického jádra Žitavy. Muzeum vystavuje malé žitavské postní plátno (viz též heslo kostel sv. Kříže) a rozsáhlé umělecko-historické sbírky. Úroveň samotných sbírek i jejich prezentace je v porovnání s ústavy v českých městech stejné velikostní kategorie naprosto unikátní. Vstup je možno uhradit kombinovaným vstupným s kostelem sv. Kříže, kde se vystavuje velké postní plátno, samozřejmostí jsou rodinné slevy a české informační texty.
Ivan Grisa, 12.7. 2011

  historie

  Bývalý františkánský klášter, dnes městské museum v Žitavě (Zittau)
  Františkáni přišli do Žitavy roku 1244. O původní podobě jejich kláštera není nic známo, pravděpodobně šlo o dřevěné provizorium, které vzhledem k pozdějšímu vysazení hrazeného města nemuselo být ani umístěno v dnešní lokalitě. Kamenná výstavba začala roku 1268, o 25 let později byl vysvěcen hlavní oltář klášterního kostela, který byl postaven na jižní straně rajského dvora, uzavřeného konventními budovami na zbylých třech stranách. V letech

  Ivan Grisa, dle http://www.zittau.eu/6_freizeit/museen/stadtmuseum/franziskaner.htm, 13.6. 2011
  sakrální památky
  klášter
  zachovalý
  přístupno v návštěvních hodinách
  Německo