městské opevnění

Zittau/Žitava
Z městského opevnění budovaného od 13. do 17. století se kromě půdorysných stop ve městě (především okružní ulice a přilehlých sadů) dochovaly především dvě bašty: Řeznická (Fleischerbastei) a Malá (Kleine Bastei). Opevnění, doplněné za třicetileté války o zemní bastiony, zaniklo během 19. stol.
Hlavní obrázek místa
Řeznická bašta (Fleischerbastei) od jihu
© Ivan Grisa 07/2011

Městské opevnění v Žitavě

Graficke pismenko Opevnění se kolem města začalo budovat zřejmě hned po jeho vysazení Přemyslem Otakarem II. roku 1255. Zejména v 15. století bylo pod tlakem husitského ohrožení zesilováno, tato činnost neustala ani v polovině následujícího věku, kdy bylo opatřeno 13 dělovými baštami. Zejména všechny brány byly dokonalými ukázkami pozdně gotických fortifikací s několika věžemi a branskými otvory. Změny v dobývací technice prokázaly malou účinnost takového řešení, proto bylo opevnění v průběhu třicetileté války zesíleno zemními bastiony. O město jako pevnost se naposledy bojovalo s tragickými následky roku 1757, kdy ho obléhající císařská vojska těžce poškodila ...
Ivan Grisa, dle http://www.zittau.eu/3_portrait/rundgang/kulturpfad.htm#k34, 4.7. 2011
    ostatní
    brána, opevnění
    zachovalý
    volně přístupno
    Německo